Oslavy narozenin

Pro oslavence děti kreslí výkresy svázané do podoby pamětního sešitu. Oslavenec pro děti ve třídě připraví s maminkou pohoštění.Každý měsíc je připravená pro rodiče nějaká akce. Buď jde o posezení spojené s oslavou některých svátků, nebo o činnost, jejímž záměrem je posílit vazby mezi dětmi, rodinou a školou. Zpravidla jsou spojené s hrou nebo vyráběním. Výjimku tvoří táboráky, kterými vždy zahajujeme a ukončujeme školní rok.

Brigáda s rodiči

Akce pořádané dvakrát během školního roku, při které nám rodiče pomáhají s běžnou údržbou a vylepšením školky.

Třídění odpadu

Celoroční akce vedoucí děti k třídění odpadu vzniklého ve školce. Ve školce jsou umístěny malé kontejnery na papír, plasty a hliník. Před školkou je umístěn velký kontejner pro sběr papíru, kam mohou házet děti papír přinesený i z domova.

Tradiční akce

V září uklízíme zahradu po prázdninách, seznamujeme se s novými rodiči i dětmi u táborového ohně. Říjen patří tradičně “Podzimnímu tvoření„. V listopadu slavíme “Posvícení„. Společně se vydává každoročně celá MŠ – rodiče, učitelky a děti na „lampionový průvod“ líšeňským sídlištěm. Zatím v MŠ nachystají provozní pracovnice pohoštění – koláčky, buchty, ale i chlebíčky a jednohubky, které přinesli rodiče, a uvaří dětský punč, který děti po podzimní procházce zahřeje. Prosinec patří každoročně, a to nejen v mateřské škole, ale ve všech rodinách, Vánocům. I my si při tzv. “Vánočníčku” zazpíváme společně koledy a rozdáme u rozsvíceného stromečku dárky. Příjemnou atmosféru doplní stoly s pohoštěním, které přináší rodiče. Najdeme tam vždy již upečené voňavé cukroví, ale i další dobrůtky. Každoročně se dětem připraví také jeden dáreček, který si mohou odnést domů. V lednu zveme tatínky na akci “Táto, pojď si se mnou hrát”. Předškolní vzdělávání, a vlastně celé toto období dětství je doménou žen. Z toho důvodu jsme se rozhodli dopřát dětem také trošku toho mužského elementu a tvořivosti. V tento den vznikají úžasné výtvory a stavby, které nezapřou mužský pohled na svět. Únor je typický “Masopustním karnevalem”. Rej dětských masek bývá občas doplněn také maskami dospělých – nejen učitelek, ale i provozních pracovnic a rodičů. V březnu vítáme jaro pochováváním „Morany“ – sobotní výlet s rodiči Těsnohlídkovým údolím do Bílovic nad Svitavou. Následuje Barevný týden před Velikonocemi, kdy děti nosí oblečení stejné barvy a tematicky tvoří. Koncem dubna “Pálíme čarodějnice”. Vždycky si nějakou tu ježibabu vyrobíme z košťat a přírodnin. Taky se na tuto akci slétá spousta dalších čarodějek! Malé i velké, ale vždycky pěkně strašidelné. Květen patří oslavě Dne matek. “Mámě pro radost” si děti připraví ukázky zpravidla těch činností, které se v průběhu školního roku naučily. A aby to nebylo maminkám líto, většinou je také do některé z her zapojí. Nejstarší děti připraví jednohubky, a někdy také společně s mladšími kamarády upečou maminkám cukroví či slané tyčinky. V červnu vrcholí závěr školního roku hned několika akcemi. K té první patří oslava Dne dětí, kterou připravují maminky z Klubu rodičů. Připraví si pro děti v rámci soutěžního odpoledne tematicky zaměřená stanoviště s různými úkoly. Další akcí je “Co jsme ještě v MŠ nezažili”. Víte co to je? Děti přece nikdy ve školce nejsou přes noc! I tato zkušenost je dětem dopřána. Poslední akcí, patřící každoročně závěru školního roku, je „Rozloučení se školáky“. Děti, které odchází do ZŠ, jsou pasovány na školáky, což probíhá každý rok jiným způsobem. Někdy bývá „zkoušení“ ze znalostí a dovedností, jindy je tento životní krok provázen rytířským turnajem. V každém případě je loučení nejen s odcházejícími dětmi do ZŠ, ale také se školním rokem, provázeno táborákem s opékáním buřtů.