BUDOVA Orlovna

(třídy Pohádka a Písnička)

6:30 do 16:30

BUDOVA ZŠ Holzova

(třída Pastelka)

7:00 do 16:30

Vstup do budovy je umožněn nejdříve 5 min před zahájením provozu. Z provozních důvodů je nutné přivést děti do 8:30.

Příchod a odchod dětí je možný kdykoliv během provozní doby, s ohledem na režim dne.