Vítejte na stránkách mateřské školy.

Naše mateřská škola se nachází v Brně – Líšni na ulici Michalova. Pracujeme v síti škol podporujících zdraví. Máme vypracovaný vlastní vzdělávací program, ve kterém popisujeme způsoby naší práce a cesty, jak vzdělávat děti k toleranci a respektu nejen lidí navzájem, ale celé přírody a vést je k demokratickému způsobu života. Jsme otevřenou mateřskou školou, která usiluje o součinnost s rodinou.

Škola se nachází uvnitř sídliště, nezasahuje k nám hluk z hlavních komunikací a přesto jsme snadno dostupní od městské hromadné dopravy. Maximální kapacita školy je 81 dětí a ty jsou rozděleny do tří tříd. V přízemí je třída Pohádka, která je specifická horolezeckou stěnou a relaxačním koutkem schovaným pod vstupem na patro. Koutek vybavený polštáři, sedacím vakem, zvonkohrou a masážními pomůckami, slouží ke zklidnění a uvolnění. V poschodí je třída Pastelka, kde mají děti také hrací kout na patře. Nahoru chodí po schodech a dolů sjíždějí po skluzavce. Velmi oblíbený je i přírodovědný koutek. Zde mohou děti pozorovat živočichy pod lupou a také hledat srovnání v encyklopediích. Třída Písnička má hrací koš na košíkovou, pokojíček s kuchyňkou a doktorství. K relaxaci je využíván čtenářský koutek.

Třídy jsou věkově smíšené, samozřejmostí je zařazovat sourozence do stejné třídy. Během adaptace, kdy si chodí rodiče s nově přijatým dítětem pohrát, si také mohou vybrat třídu. K pobytu venku využíváme hlavně školní zahradu, která je vybavena herními prvky a hřištěm s umělým povrchem.