Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň
  • Úvod

Aktuality

Otevření MŠ od 12. 4. 2021

V pondělí 12. dubna 2021 znovu otevíráme mateřskou školu

Děti budou 2x týdně testovány za přítomnosti rodiče.

V budově mateřské školy nemusí děti používat roušku, ale musí ji mít připravenou v šatně, neboť na vycházku mimo budovu musí být ochrana úst a nosu.

Provoz MŠ o letních prázdninách

Všechny mateřské školy v Líšni budou otevřené do pátku 2.7.2021

- Od 7.7. do 20.8. bude probíhat prázdninový provoz. Děti budou mít možnost chodit na svoji kmenovou školku, nebo v případě nutnosti využít provoz jiné školky, která jim bude určena.

- Od 23.8. do 31.8. budou všechny školky uzavřeny.

Naše mateřská škola bude otevřena od 2.8. do 20.8.

V červenci od 7.7. do 30.7. budou mít rodiče naší MŠ možnost přihlásit svoje dítě na mateřskou školu Trnkova.

Informace k zápisu do MŠ

Přihláška bude dostupná od 1. 4. 2021 na www.zapisdoms.brno.cz

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku  s razítkem od lékaře nebo kopií rodného listu, kopií očkovacího průkazu dítěte a čestným prohlášením o řádném očkování a trvalém bydlišti následně předáte mateřské škole:

  1. Prostřednictvým datové schránky - 5mzkybn.
  2. Emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email).
  3. Poštou (obyčejně).
  4. Osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné ve dveřích bočního vchodu.

Dokumenty předejte nejpozději do 4. 5. 2021 do 14.00 hod.

Možnost osobního předání po předchozí domluvě ve dnech 3. a 4. 5. 2021.