Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň
  • Úvod

Aktuality

Otevření MŠ od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. května bude již naše školka otevřena pro všechny děti.

Zároveň se upouští od testování dětí. Zaměstnanci budou testování 1x týdně.

Těšíme se na vás! :-)

Otevření MŠ od 12. 4. 2021

V pondělí 12. dubna 2021 znovu otevíráme mateřskou školu

Děti budou 2x týdně testovány za přítomnosti rodiče.

V budově mateřské školy nemusí děti používat roušku, ale musí ji mít připravenou v šatně, neboť na vycházku mimo budovu musí být ochrana úst a nosu.

Provoz MŠ o letních prázdninách

Všechny mateřské školy v Líšni budou otevřené do pátku 2.7.2021

- Od 7.7. do 20.8. bude probíhat prázdninový provoz. Děti budou mít možnost chodit na svoji kmenovou školku, nebo v případě nutnosti využít provoz jiné školky, která jim bude určena.

- Od 23.8. do 31.8. budou všechny školky uzavřeny.

Naše mateřská škola bude otevřena od 2.8. do 20.8.

V červenci od 7.7. do 30.7. budou mít rodiče naší MŠ možnost přihlásit svoje dítě na mateřskou školu Trnkova.

Informace k zápisu do MŠ

Přihláška bude dostupná od 1. 4. 2021 na www.zapisdoms.brno.cz

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku  s razítkem od lékaře nebo kopií rodného listu, kopií očkovacího průkazu dítěte a čestným prohlášením o řádném očkování a trvalém bydlišti následně předáte mateřské škole:

  1. Prostřednictvým datové schránky - 5mzkybn.
  2. Emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email).
  3. Poštou (obyčejně).
  4. Osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné ve dveřích bočního vchodu.

Dokumenty předejte nejpozději do 4. 5. 2021 do 14.00 hod.

Možnost osobního předání po předchozí domluvě ve dnech 3. a 4. 5. 2021.