Změna v pravidlech stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání bylo dosud v kompetenci ředitele školy. Dle nové legislativy od 1. 1. 2024 přechází tato kompetence na zřizovatele, v našem případě na úřad městské části Brno-Líšeň. Tato kompetence nabyde účinnosti od 1. 9. 2024. Pro tento školní rok se tedy nic nemění.