Výlety

V měsíci květnu a červnu se vydáváme s dětmi jednou týdně na půldenní výlet. Poznáváme blízké okolí Líšně. Nejméně jednou se nám podaří zorganizovat i výlet autobusem za krásami Jihomoravského kraje. S dětmi jsme už navštívili zámek v Lednici, jeskyně v Moravském krasu, Brněnskou přehradu, ZOO v Brně i ve Vyškově a jiné zajímavosti.

Flétna

Placený kroužek pro předškoláky. Hravou formou se děti seznamují s notičkami a učí se správně dýchat.

Ve školním roce 2023/24 se z provozních důvodů nekoná.

Keramika

Ve všech třídách zařazují paní učitelky do pracovních činností několikrát za rok práci s keramickou hlínou pro všechny děti.

Ve školním roce 2023/24 se z provozních důvodů nekoná.

Edukativně stimulační skupinky

Na skupinkách pracuje s předškoláky paní učitelka ze školky a ze ZŠ Novolíšeňská. Rodiče na deseti setkáních, které absolvují společně s dětmi mají možnost poznat své dítě při práci mezi ostatními kamarády. 

Realizace ve školním roce 2023/24 je v řešení.