Pro rodiče budoucích prvňáčků

V naší MŠ jsou děti předškolního věku nenásilně připravovány na přechod do ZŠ. Každý rok jsou provedeny Testy předcházíme poruchám učení. Na základě těchto testů, s nimiž jsou rodiče seznámeni, pak připravujeme činnosti pro jednotlivé děti, které posilují ty oblasti, které je třeba rozvíjet. K tomu slouží mimo jiné tzv. pracovní listy, které si předškoláci zpracovávají a které jsou vystavovány na nástěnce v šatně. Od roku 2007/2008 byla zavedena grafomotorika, kdy paní učitelka během roku provádí s dětmi grafomotorická cvičení a sleduje jejich úroveň. Rodiče, kteří mají zájem, mohou se svými dětmi navštěvovat Edukativně-stimulační skupinky. Jde o odpolední kroužek v naší MŠ vedený paní učitelkou z MŠ a ze ZŠ Novolíšeňská. Od podzimu 2015 cvičíme s předškoláky 1x týdně tchaj-t’i, na rozvoj grafomotoriky.

Co dítě potřebuje pro vstup do ZŠ?

Ráda bych se touto cestou pokusila shrnout, co všechno dítě pro vstup do ZŠ potřebuje a jakou roli MŠ v jeho životě sehrává.

Tou nejdůležitější rolí je tzv. socializace. Dítě je mezi 3. a 4. rokem připraveno opustit pomyslný rámec rodiny a vstoupit do širší společnosti.

 

Edukativně-stimulační skupinky

Děti v předškolním věku mají možnost pravidelně každý školní rok od ledna do května navštěvovat edukativně stimulační skupinky.

 

Předcházíme poruchám učení

Každý rok v září děláme s dětmi testy „předcházíme poruchám učení“. Jde o 19 cvičení, která odhalí, jak jsou děti vyzrálé v jedenácti oblastech (viz obrázek Stromu). Tyto oblasti jsou důležité pro rozvoj čtení, psaní a počítání. U každého dítěte je nejen různě rychlé dozrávání celé nervové soustavy, ale i jejich jednotlivých center. Naší snahou je ve spolupráci s rodiči dítě stimulovat právě v těch oblastech, ve kterých má dítě „problém“.

 

Správné držení tužky

Na správný úchop tužky je vhodné dbát od počátku, kdy dítě začíná kreslit. Případná fixace chybných úchopů se později špatně odvyká a mnohdy výrazně negativně ovlivňuje výkony dítěte.

Podívejte se, jak má vypadat správný úchop psacího náčiní: