Přehled projektů, do kterých je naše MŠ zapojena.

PŘÍSTAVBA A MODERNIZACE MŠ MICHALOVA

Projekt řeší vybudování nové přístavby a celkovou modernizaci Mateřské školy RADOST

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Projekt realizujeme od 1.9.2019 do 31.8.2021.

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně.

Jedná se o tříletý (2020-2022) projekt Statutárního města Brna spolufinancovaný z programu OP VVV.

Mrkvička

Jedná se o dlouhodobý program sdružení ekologické výchovy Pavučina a poskytuje informační a metodickou pomoc MŠ v environmentální oblasti.