Vítejte na stránkách mateřské školy.

Naše mateřská škola se nachází v Brně – Líšni na ulici Michalova. Pracujeme v síti škol podporujících zdraví. Máme vypracovaný vlastní vzdělávací program, ve kterém popisujeme způsoby naší práce a cesty, jak vzdělávat děti k toleranci a respektu nejen lidí navzájem, ale celé přírody a vést je k demokratickému způsobu života. Jsme otevřenou mateřskou školou, která usiluje o součinnost s rodinou.

Tři třídy jsou věkově smíšené, samozřejmostí je zařazovat sourozence do stejné třídy. Během adaptace, kdy si chodí rodiče s nově přijatým dítětem pohrát, si také mohou vybrat třídu. K pobytu venku využíváme hlavně školní zahradu, která je vybavena herními prvky a hřištěm s umělým povrchem.

V současné době prochází mateřská škola rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž součástí je také přístavba nové budovy, která nabídne prostory pro další dvě třídy. Provoz školy je po dobu trvání rekonstrukce přesunut na adresu Holzova 7 (budova Orlovny), kde jsou umístěny dvě třídy a kancelář školy, třetí třída se nachází v prostorách ZŠ Holzova 1.