Děti v předškolním věku mají možnost pravidelně každý školní rok od ledna do května navštěvovat edukativně stimulační skupinky.

Na skupinkách pracuje s předškoláky paní učitelka ze školky a ze ZŠ Novolíšeňská. V hodinách s dětmi spolupracují rodiče. Ti vidí své dítě při práci, mají možnost srovnání s ostatními dětmi, více s dítětem komunikují a zároveň získávají náměty pro svoji práci s nimi.

Program je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má asi hodinové trvání. Činnosti jsou řazeny za sebou tak, aby lekce byla pro dítě zajímavá, různorodá a zároveň zvládnutelná.

Jsou zaměřeny na rozvoj:

 • grafomotoriky – jemná motorika ( ruka, správný úchop tužky ) a hrubá motorika (koordinace pohybu celého těla)
 • řeč – schopnost komunikace, výslovnost, slovní zásoba, spojeno s rozvojem myšlení, správné dýchání
 • sluch – vnímání rytmu řeči, melodie řeči, rozvoj pozornosti na sluchové vjemy (příprava na výuku čtení a psaní)
 • zrak – vnímání nejen celku ale i detailu, rozlišování tvaru a barev, zraková paměť (příprava na čtení)
 • prostorová a pravolevá orientace – velmi důležité pro orientaci v textu, čtení a psaní zleva doprava
 • matematické představy – základní geometrické tvary a jejich třídění podle určitých pravidel
 • pojmy – první/poslední, menší/větší, představí si pod číslem určité množství
 • rozumové schopnosti a logické myšlení – schopnost logicky sdělovat, co si myslí

Přítomnost rodiče je důležitá:

 • náplň lekcí je motivací a radou
 • získává náměty pro práci s dítětem
 • vidí dítě při práci a má možnost
 • srovnání s ostatními
 • naučí se s dítětem lépe
 • komunikovat a spolupracovat
 • stává se pomocníkem svému dítěti
 • společně strávený čas s dítětem

Po ukončení 10 lekcí je vhodné s dítětem stejným způsobem pracovat dále.

Vhodné náměty najdete

 • časopis SLUNÍČKO
 • pracovní listy KRESLENÍ PŘED PSANÍM (po ukončení skupinek děti pracovní listy dostanou)