Činností dětí třídy Písnička – květen, červen 2024