Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň
  • Úvod
  • Pro rodiče
  • Režim dne

Režim dne

6:30

- v tuto dobu se začínají scházet děti z celé školky v určené třídě (informace u vchodu). Třídy se pravidelně mění, děti mají možnost poznat a používat hračky, herní prvky a pomůcky v celé školce. S dětmi se vítáme podáním ruky a pozdravem.

- od této chvíle probíhají během celého dopoledne hry a činnosti podle volby dětí (tzv. spontánní) a současně tzv. řízené (plánované a organizované učitelkou), jejichž náplň a organizace je dána Kurikulem naší mateřské školy a jednotlivými tématickými plány

7:30 – 8:00

- v tuto dobu přecházejí děti do svých tříd

- děti se vždy samy rozhodují, zda půjdou do "své" třídy nebo zůstanou


8:00

- v případě pěkného počasí přenášíme veškeré činnosti na školní zahradu

- 1x měsíčně pracujeme s keramickou hlínou

- 1x měsíčně chodíme do divadla

9:00

- od této chvíle mohou děti svačit až do 9:30

9:30

- je podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina

10:00

- děti, které ukončily svoji hru, odchází ven. Pobyt venku většinou trávíme na školní zahradě.
V zimních měsících máme možnost bobovat na blízkém svahu.

12:15

- oběd, čištění zubů. Při obědě též podporujeme samostatnost dětí, samy si nalévají polévku, pro druhé jídlo chodí k vydávacímu okénku. Po jídle si každý uklidí svoje místo.

13:00

- děti, které nespí (předškoláci) odchází do třídy Písnička, kde si chvíli odpočinou a poté jdou ven

- děti, které jdou spát, zůstávají ve třídě

- v tuto dobu (od 12:30) také odchází děti, které jdou po obědě domů13:30

- od této chvíle mohou děti, které neusnuly a jsou již odpočaté, vstávat a tiše si hrát, aby nerušily spící kamarády

- předškoláci z celé MŠ odchází společně ven

- 1x týdně probíhá pro starší děti hra na flétny, logopedie a grafomotorika

14:45

- děti mohou postupně, jak vstávají, svačit

- pokud je pěkné počasí, odcházíme s dětmi opět ven

15:30

- děti přechází do třídy, ve které se v tom týdnu schází a rozchází. S dětmi se loučíme podáním ruky a pozdravem.

16:30 - 17:00

- děti je nutno vyzvednout ze třídy do 16:30
- po odchodu všech dětí se budova školky uzavírá