Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň

Projekty

PROJEKT - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Radost Brno

ZAPOJENÍ MŠ DO PROJEKTŮ


Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
Jedná se o tříletý projekt, který realizuje statutární město Brno. Od ledna 2017 jsme získali zapojením do projektu personální podporu v pozici školního asistenta a možnost využití seminářů pro pedagogické pracovníky.
Stránky projektu.
Leták projektu.

Mrkvička
Jedná se o dlouhodobý program sdružení ekologické výchovy Pavučina a poskytuje informační a metodickou pomoc MŠ v environmentální oblasti.

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Radost Brno
Doba trvání projektu 1.9.2017 – 31.8.2019
Připsaná dotace 382968,-Kč
Zapojením do projektu jsme získali školního asistenta na 18 měsíců, pro rodiče uspořádáme zajímavá setkání na téma výchova dětí. Můžeme sdílet zkušenosti s jinou mateřskou školou a v neposlední řadě podpoříme další vzdělávání pedagogů.