Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň

Projekty

Přehled projektů, do kterých je naše MŠ zapojena.

Učení s radostí

Projekt realizujeme od 1.9.2019 do 31.8.2021.
Leták projektu.

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Jedná se o tříletý projekt, který realizuje statutární město Brno. Od ledna 2017 jsme získali zapojením do projektu personální podporu v pozici školního asistenta a možnost využití seminářů pro pedagogické pracovníky.
Stránky projektu.
Leták projektu.

Mrkvička

Jedná se o dlouhodobý program sdružení ekologické výchovy Pavučina a poskytuje informační a metodickou pomoc MŠ v environmentální oblasti.