Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň
  • Úvod
  • Stravování
  • Školní kuchyně

Školní kuchyně

Školka má vlastní kuchyni. Jídelníček je sestavován na základě racionální výživy, kupujeme biopotraviny. Děti denně dostávají čerstvé ovoce a zeleninu.

MŠ Radost je zapojena v projektu Zdravá školní jídelna, jídelníček je nutné sestavovat na celý měsíc, aby bylo možno hodnotit frekvenci pokrmů a jídelníček musí být zpětně zveřejněn po celý rok (viz historie jídelníčků), aby kdokoliv mohl nahlédnout na skladbu jídelníčků.

Informace o platbách a odhlašování stravy najdete zde (jen pro přihlášené).

Skladba jídleníčku
Sestavení jídelníčku není vůbec jednoduchá záležitost, je nutné dodržet spotřební koš (vyhláška o školním stravování). Jídlo se nesmí opakovat v kratším než 6-ti týdenním intervalu. Další faktorem je dodržení částky za celodenní stravu a vzhledem k tomu, že jsme státní škola, musí být přijatelná pro všechny rodiče. Určitě se lépe plánuje ve vícetřídních mateřských školách nebo jídelnách při základních školách.

Pokud docházelo v posledním období (karanténa, vyšší nemocnost) k poklesu strávníků odrazí se to při nejmenším na pečivu, které se snažíme podávat v různorodé nabídce, ale dodavatel dělá závoz jen při určitém odebraném množství.

Tabulku doporučené pestrosti stravy najdete zde.

Zajišťujeme pitný režim (voda, bylinkové čaje). Děti jsou vedeny k samostatnosti. Samy si nalévají polévku, připravují si prostírky a jídlo, mají možnost mazat si samy svačinky. Po jídle si po sobě děti uklízí stolečky a čistí si zuby.

Pro rodiče jsou při různých příležitostech připraveny ochutnávky jídel připravovaných ve školce.