Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň
  • Úvod
  • Akce
  • Nabízené aktivity

Nabízené aktivity

Výlety

V měsíci květnu a červnu se vydáváme s dětmi jednou týdně na půldenní výlet. Poznáváme blízké okolí Líšně. Nejméně jednou se nám podaří zorganizovat i výlet autobusem za krásami Jihomoravského kraje. S dětmi jsme už navštívili zámek v Lednici, jeskyně v Moravském krasu, Brněnskou přehradu, ZOO v Brně i ve Vyškově a jiné zajímavosti.

Flétna

Placený kroužek pro předškoláky. Předškolákům, kteří mají zájem o hru na flétnu se věnují na školce dvě paní učitelky. Hravou formou se děti seznamují s notičkami a učí se správně dýchat.

Logopedie

V září jsou všichni předškoláci vyšetřeni a následně 1x týdně s nimi pracují dvě paní učitelky - logopedky.

Cvičení pro děti v MŠ

Placený kroužek od října, čtvrtek 15:15-16:00. Všeobecná obratnost, rytmika, hry. Více na: www.fitclubvalerie.cz

Plavání

10 lekcí na plaveckém stadionu Kraví hora.

Solná jeskyně

10 vstupů

Keramika

Ve všech třídách zařazují paní učitelky do pracovních činností několikrát za rok práci s keramickou hlínou pro všechny děti.

Edukativně stimulační skupinky

Na skupinkách pracuje s předškoláky paní učitelka ze školky a ze ZŠ Novolíšeňská. Rodiče na deseti setkáních, které absolvují společně s dětmi mají možnost poznat své dítě při práci mezi ostatními kamarády.