Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň
  • Úvod
  • Zahájení provozu MŠ od 25.5.2020, provoz o prázdninách

Zahájení provozu MŠ od 25.5.2020, provoz o prázdninách

Provoz MŠ Radost bude obnoven v pondělí 25.5.2020 za mimořádných opatření.

V případě zájmu o nástup dítěte do MŠ je nutné závazně se přihlásit do 19.5.2020.

První den nástupu do MŠ odevzdáte podepsané Podmínky pobytu dítěte a Čestné prohlášení.

Dětem, které už v letošním školním roce nenastoupí, bude prominuto školné za duben, květen a červen. Dětem, které nastoupí, bude započítán červen, v případě návštěvy MŠ o prázdninách i červenec.

Veškteré kulturní akce, výlety a táboráky budou v tomto pololetí zrušeny.

O prázdninách bude MŠ v provozu od 1.7. do 7.8. 2020. Závazné přihlášení prosím proveďte do 5.6.2020. (O prádzdninách slouží MŠ Radost pouze dětem z naší MŠ, jejichž rodiče jsou zaměstnaní.)