Mateřská škola Radost

    Michalova 2, Brno-Líšeň
  • Úvod
  • Otevření MŠ od 10. 5. 2021

Informace k zápisu do MŠ

Přihláška bude dostupná od 1. 4. 2021 na www.zapisdoms.brno.cz

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku  s razítkem od lékaře nebo kopií rodného listu, kopií očkovacího průkazu dítěte a čestným prohlášením o řádném očkování a trvalém bydlišti následně předáte mateřské škole:

  1. Prostřednictvým datové schránky - 5mzkybn.
  2. Emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email).
  3. Poštou (obyčejně).
  4. Osobně v zalepené obálce do schránky mateřské školy umístěné ve dveřích bočního vchodu.

Dokumenty předejte nejpozději do 4. 5. 2021 do 14.00 hod.

Možnost osobního předání po předchozí domluvě ve dnech 3. a 4. 5. 2021.