Každý rok v září děláme s dětmi testy „předcházíme poruchám učení“. Jde o 19 cvičení, která odhalí, jak jsou děti vyzrálé v jedenácti oblastech (viz obrázek Stromu). Tyto oblasti jsou důležité pro rozvoj čtení, psaní a počítání. U každého dítěte je nejen různě rychlé dozrávání celé nervové soustavy, ale i jejich jednotlivých center. Naší snahou je ve spolupráci s rodiči dítě stimulovat právě v těch oblastech, ve kterých má dítě „problém“.

Na základě těchto testů, s nimiž jsou rodiče seznámeni, pak připravujeme činnosti pro jednotlivé děti, které posilují ty oblasti, které je třeba rozvíjet.

V následujícím obrázku je možné se podívat o jaké oblasti jde a blíže si představit, že když jsou jednotlivé větvě vybarvené na základě výsledků testů, jak lze velmi názorně vidět, které oblasti je třeba u dítěte rozvíjet. Ty větve, které zůstanou prázdné, ty je třeba rozvíjet.

Program 1: cvičení rozvíjející zrakové vnímání (soubory úkolů 3, 17)

Program 2: cvičení rozvíjející sluchové vnímání (soubory úkolů 6, 18)

Program 3: cvičení rozvíjející přesné vidění (soubory úkolů 1, 2, 3)

Program 4: cvičení rozvíjející přesné slyšení (soubory úkolů 4, 5, 6)

Program 5: cvičení rozvíjející zapamatování viděného (soubory úkolů 9, 10)

Program 6: cvičení rozvíjející zapamatování slyšeného (soubory úkolů 11, 12)

Program 7: cvičení rozvíjející spojování zrakových, sluchových a pohybových vjemů (soubory úkolů 7, 8)

Program 8: cvičení rozvíjející pochopení a osvojení principu posloupnosti (soubory úkolů 11/b, 13, 14, 12/b)

Program 9: cvičení rozvíjející koordinaci pohybů úst při mluvení (soubor úkolů 15)

Program 10: cvičení rozvíjející koordinaci ruky a oka (soubor úkolů 16)

Program 11: cvičení rozvíjející vnímání vlastního těla a prostoru (soubor úkolů 19)