Zápisy dětí do MŠ

Od 3.4. do 1.5. mají rodiče možnost vyplnit přihlášku dítěte do MŠ na webu www.zapisdoms.brno.cz.
Vyplněné přihlášky s razítkem lékaře budou v MŠ Radost přijímány ve dnech
2.5. 7:00-12:00 a 3.5. 13:00-16:30.