Akce v květnu a červnu

3.5. Pěší výlet třídy Písnička
10.5. Pěší výlet třídy Pohádka
10.5. Setkání maminek
11.5. Divadlo v MŠ
14.5. Předškoláci do hvězdárny
15.5. Besídka pro maminky
17.5. Pěší výlet třídy Pastelka

22.5. Hromadné focení dětí - 11.00
Focenízajišťuej paní Alena Langerová ze společnosti PRESTIGE PHOTO. Fotky dostanou všechny děti a jsou hrazeny z fondu Klubu rodičů.

24.5. Pěší výlet třídy Písnička
Děti ze třídy Písnička vyrazí v 8:00 h na dopolední výlet. S sebou jim prosím do batůžku nabalte pláštěnku, pití a malou dobrůtku.

29.5. Předškoláci za folklorem
V 9:30 h odejdou předškoláci do KC Kotlanka, kde jim členky Národopisného souboru Stará Líšeň přiblíží líšeňský folklor.

29.5. Dětské odpoledne
Od 15:00 h bude na školní zahradě probíhat dětské soutěžní odpoledne na téma "Povolání", které bude organizovat Klub rodičů. Přijďte si s dětmi zasoutěžit a získat odměnu za splněné úkoly! :)

30.5. Den dětí v MŠ
Od 9:00 do 12:00 h bude na školní zahradě probíhat výukový dopravní program pro děti. Cílem programu je připravit děti na situace v silničním provozu, naučit je, jak se chovat na komunikacích, důležité dopravní značky, jak přecházet přes přechod atd.

31.5. Celodenní výlet předškoláků
V 8:00 h odjíždějí předškoláci na celodenní výlet. Do batůžku jim prosím nabalte pláštěnku a jídlo a pití na celý den (8-15 h) a stravu v MŠ odhlašte! Děti navštíví Archeoskanzen Modrá a botanickou a sladkovodní expozici Živá voda. Na zpáteční cestě si udělají piknik ve slavkovském parku, kde si dají své svačinky. (Děti budou po příjezdu pokračovat v programu s ostatními dětmi v MŠ.)

1.6. Předškoláci k hasičům
V 8.30 oedcházejí předškláci na exkurzi k hasičům. S sebou jim prosím do batůžku nabalte pláštěnku a pití.

4.6. Malíř v MŠ

7.6. Spaní předškoláků v MŠ

12.6. Táto, pojď si hrát

21.6. Rozloučení s předškoláky, táborák